Izaberite stranicu

Na sastanku Komisije za završne radove održanom 04.09.2020. godine utvrđeni su datumi odbrane radova

 1. Tijana Despić, br. indeksa 2016/004007 – studijski program: Primenjena informatika

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića, pod nazivom:

„Primena mrežno orijentisanih operativnih sistema u mrežnom okruženju“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Branko Latinović, član
 3. dr Sanja Lončar, član

 

        Predložen datum odbrane  21.09.2020. godine u 12,00 časova (svečana sala)  

 

 1. Nemanja Balać, br. indeksa 2016/004012 – studijski program: Primenjena informatika

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

„Primena operativne bezbednosti u informacionim sistemima“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Ninoslava Savić, član

 

 

   Predložen datum odbrane  21.09.2020. godine u 14,00 časova (svečana sala)  

 

 1. Nikola Ergarac, br. indeksa 2016/004013 – studijski program: Primenjena informatika

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

„Uloga mrežnih operativnih sistema u poslovnim sistemima“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Sanja Lončar, član

 

   Predložen datum odbrane  21.09.2020. godine u 13,00 časova (svečana sala)