Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 14.09.2020. do 21.09.2020. godine master radove sledećih studenata:

 

 1. Ružica Dragićević, br. indeksa 2017/200001 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Analiza validnosti Tejlorovog pravila na primeru NBS“

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 1. Tamara Jakšić, komentor
 2. dr Jovan Njegić, član

 

 1. Milica Bikarević, broj indeksa 2017/200044 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Kontrola sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma na primeru analiza pravnih lica u Erste Banci“

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Željko Račić, mentor
 1. Andrea Semernikov, komentor
 2. dr Biserka Komnenić, član

 

 1. Maja Lazić, broj indeksa 2017/200042 – studijski program: Međunarodno poslovanje i

finansije, prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza likvidnosti bankarskog sektora Republike Srbije“

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 1. Mariena Dudok, br. indeksa 2017/200040 – studijski program: Međunarodno poslovanje i

finansije, prijavila je temu kod dr Đorđa Ćuzovića pod nazivom:

„Postupak uvoza automobila sa posebnim osvrtom na praksu kompanije „Grand motors““

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Đorđe Ćuzović, mentor
 2. dr Jelena Damnjanović, član
 3. Verica Milutinov, komentor

 

 1. 5. JovanaJovišić, br. indeksa 2017/200050 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom: „Upotreba platnih kartica u međunarodnom poslovanju: Iskustva Erste Banke u Republici Srbiji“

 

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3.  dr Marija Vuković, mentor

 

 1. Damir Dudić, br. indeksa 2017/2000005 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije

Prijavio je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Analiza  uticaja  inflacije, deviznog kursa i referentne kamatne stope na

bankarske plasmane u Srbiji“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 1. dr Biserka Komnenić, predsednik Komisije
 2.   dr Ljiljana Jović, član