Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
Datum: 16.09.2020. godine

UVID JAVNOSTI ZA SPECIJALISTIČKE RADOVE U PERIODU 16.09.2020. – 23.09.2020. godine

O B A V E Š T E NJ E

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 16.09.2020. do 23.09.2020. godine specijalističke radove:

1. Ljuban Dragaš, broj indeksa 2016/120013 – studijski program: Menadžment
Prijavio je temu kod dr Slaviše Đukanovića, pod nazivom:
„Poslovno-finansijska analiza kompanije „Jaffa“ d.o.o. Crvenka“
Izveštaj sačinila Komisija:
1. dr Slaviša Đukanović, mentor
2. mr Sanja Vlaović – Begović, član
3. dr Marija Vuković, član

2. Marija Stojićević, br. indeksa 2016/100029 – studijski program: Bankarstvo i osiguranje
Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:
„Analiza investicionih fondova koji ulažu u portfolio sa minimalnom varijansom“
Izveštaj sačinila Komisija:
1. dr Dejan Živkov, mentor
2. dr Željko Račić,član
3. dr Slobodanka Jovin, član

3. Biljana Drinić, broj indeksa 2016/100020 – studijski program: Bankarstvo i osiguranje
Prijavila je temu kod dr Milijane Roganović pod nazivom:
„Elementi kvaliteta usluga u bankarstvu“
Izveštaj sačinila Komisija:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Slobodanka Jovin, član
3. dr Dragana Milić, član

4. Saša Gelić, broj indeksa 2017/120003 – studijski program: Menadžment
Prijavio je temu kod dr Ivane Jošanov-Vrgović, pod nazivom:
„Proces selekcije volontera i organizovanje obuke na „Serbia Fashion Week-u“
sezona novembar 2016“
Izveštaj sačinila Komisija:
1. dr Ivana Jošanov-Vrgović, mentor
2. dr Maja Vukadinović, član
3. dr Branka Maksimović, član

5. Dajana Bajić, broj indeksa 2018/130008 – studijski program: Bankarsko i
berzansko poslovanje
Prijavila je temu kod dr Milijane Roganović, pod nazivom:
„Analiza značaja i perspektiva razvoja elektronske trgovine kao segmenta elektronskog poslovanja u Republici Srbiji“
Izveštaj sačinila Komisija:
1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Dragoljub Jovičić, član
3. dr Đorđe Ćuzović, član