Izaberite stranicu

I   Utvrđivanje datuma odbrana završnih radova:

 

 1. Bosiljka Despenić, broj indeksa 2017/000002 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza depozita bankarskog sektora Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

   Predložen datum odbrane  22.09.2020. godine u 11,00 časova (svečana sala)

 

 1. Vanja Stanojević, broj indeksa 2017/003030 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Uticaj stranih direktnih investicija na privredu Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

   Predložen datum odbrane  22.09.2020. godine u 14,30 časova (svečana sala)

 

 

 1. Jovana Ranđelović, broj indeksa 2017/002027 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Tamare Gajić pod nazivom:

„Primena standarda kvaliteta u restoraterskom poslovanju Novog Sada“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Tamara Gajić, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

   Predložen datum odbrane  23.09.2020. godine u 17,00 časova (svečana sala)

 

 

 1. Ljubica Kapor, broj indeksa 2017/000005 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora mr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Komparativna analiza finansijskog položaja preduzeća „MEGGLE SRBIJA“ DOO i „MLEKARA ŠABAC AD““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. mr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

     Predložen datum odbrane  28.09.2020. godine u 11,00 časova (svečana sala)

 

 1. Nevena Đukić, broj indeksa 2017/002003 – studijski program Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Turistički potencijali opštine Žagubica i mogućnosti za razvoj sportsko-rekreativnog turizma“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tamara Gajić, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

    Predložen datum odbrane  23.09.2020. godine u 15,00 časova (svečana sala)

 

 1. Milomir Minić, broj indeksa 2017/002056 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Mogućnosti razvoja avanturističkog turizma u opštini Danilovgrad“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tamara Gajić, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

    Predložen datum odbrane  23.09.2020. godine u 16,00 časova (svečana sala)