Izaberite stranicu

Висока пословна школа

струковних студија

Нови Сад

Датум: 21.09.2020. године

 

 

 

ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ МАСТЕР РАДОВА

 

 

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 21.09.2020. године утврђени су датуми одбране радова.

 

 

 1. Ружица Драгићевић, бр. индекса 2017/200001 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије

Пријавила је тему код ментора др Дејана Живкова под називом:

„Анализа валидности Тејлоровог правила на примеру НБС“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. Тамара Јакшић, коментор
 3. др Јован Његић, члан

 

           Предложен датум одбране 21.09.2020. године у 11,00 часова (учионица 8)

 

 1. Милица Бикаревић, бр. индекса 2017/200044 – студијски програм: Међународно пословање и финансије

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Контрола спречавања прања новца и финансирања тероризма на примеру анализа правних лица у Ерсте Банци“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. Андреа Семерников, коментор
 3. др Бисерка Комненић, члан

 

         Предложен датум одбране  21.09.2020. године у 11,00 часова (учионица 7)

 

 

3.Маја Лазић, број индекса 2017/200042 – студијски програм: Међународно  пословање и  финансије

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа ликвидности банкарског сектора Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
 2. др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

      Предложен датум одбране 23.09.2020. године у 11,00 часова (свечана сала)

 

 1. Мариена Дудок, бр. индекса 2017/200040 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Ђорђа Ћузовића под називом:

„Поступак увоза аутомобила са посебним освртом на праксу компаније „Гранд моторс““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Ђорђе Ћузовић, ментор
 2. др Јелена Дамњановић, члан
 3. Верица Милутинов, коментор

 

       Предложен датум одбране 29.09.2020. године у 12,00 часова (свечана сала)

 

 

 1. 5Јована Јовишић, бр. индекса 2017/200050 – ст. програм: Међународно  пословање и  финансије

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Употреба платних картица у међународном пословању: Искуства Ерсте Банке у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Жељко Рачић, председник Комисије
 2. др Драгана Милић, члан
 3.  др Марија Вуковић, ментор

 

         Предложен датум одбране 24.09.2020. године у 11,00 часова (свечана сала)

   

 

 1. Дамир Дудић, бр. индекса 2017/2000005 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије

Пријавио је тему код ментора др Дејана Живкова  под називом:

„Анализа  утицаја  инфлације, девизног курса и референтне каматне стопе на  банкарске пласмане у Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. др Бисерка Комненић, председник Комисије
 3.   др Љиљана Јовић, члан

 

             Предложен датум одбране  21.09.2020. године у 12,00 часова (учионица 8)