Izaberite stranicu

 

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 28.09.2020. године утврђен је датум одбране рада.

 

Утврђивање датума одбране мастер рада

 

У периоду од 21.09. до 28.09.2020. године мастер рад је био изложен на увид јавности.

Није било примедаба на рад.

 

 

  1. Стефан Стећук, бр. индекса 2017/200029 – ст. програм: Међународно пословање и финансије

Пријавио је тему код ментора др Татјане Ђурић-Кузмановић, под називом:

„Значај IPA фондова за финансирање развоја породичних фирми у Србији“

 

Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Татјана Ђурић-Кузмановић, ментор
  2. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
  3.  др Љиљана Јовић, члан

 

 

Предложен датум одбране 29.09.2020. године у 14,00 часова (свечана сала)