Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 28.09.2020. godine

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  28.09. DO 05.10.2020. godine

O B A V E Š T E NJ E

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 28.09.2020. do 05.10.2020. godine master rad:

 

 

  1. Snežana Marković, br. indeksa 2017/200028–st. program: Međunarodno  poslovanje i

finansije

Prijavila je temu kod mentora dr Biserke Komnenić, pod nazivom:

 

„Tržište dobrovoljnog penzionog osiguranja Republike Srbije – komparativna analiza sa

regionom“

Izveštaj sačinila komisija:

 

  1. dr Jovan Njegić, predsednik Komisije
  2.  dr Dragana Milić, član
  3.  dr Biserka Komnenić, mentor