Izaberite stranicu
 1. Немања Балаћ, број индекса 2016/004012 – студијски програм: Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Предрага Ранитовића под називом:

„Примена оперативне безбедности у информационим системима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, ментор
 2. др Зоран Марошан, члан
 3. др Нинослава Савић, члан

 

 1. Никола Ергарац, број индекса 2016/004013 – студијски програм: Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Предрага Ранитовићa под називом:

„Улога мрежних оперативних система у пословним системима“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, ментор
 2. др Зоран Марошан, члан
 3. др Сања Лончар, члан

 

 1. Тијана Деспић, број индекса 2016/004007 – студијски програм: Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Предрага Ранитовића под називом:

„Примена мрежно оријентисаних оперативних система у мрежном окружењу“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, ментор
 2. др Бранко Латиновић, члан
 3. др Сања Лончар, члан

 

 1. Слађана Гајинов, број индекса 2017/00008 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Микроекономски аспект инвестиција“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. мр Сања Влаовић-Беговић, члан

 

 1. Немања Бикаревић, број индекса 2017/000032 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Стране директне инвестиције у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Биљана Станков, члан

 

 1. Ивана Јорданов, број индекса 2017/000023 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Финансирање инвестиција“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Жељко Рачић, члан
 3. др Слободанка Јовин, члан

 

 1. Мина Томић, број индекса 2017/001031 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Управљање инвестицијама“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Слободанка Јовин, члан

 

 1. Андрија Чепреги, број индекса 2017/000019 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Пројекција тока готовине, економског века и резидуалне вредности“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. мр Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Дејан Живков, члан

 

 1. Тања Величковић, број индекса 2019/000083 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора мр Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Финансијска анализа предузећа „АД ИМЛЕК““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. мр Сања Влаовић-Беговић, ментор
 2. др Славиша Ђукановић, члан
 3. др Марија Вуковић, члан

 

 1. Наташа Герштнер, број индекса 2017/000015 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин, под називом:

„Јавне финансијске институције у Републици Србији и финансирање малих и средњих предузећа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др  Слободанка Јовин, ментор
 2. др Милијана Рогановић, члан
 3. др Марија Вуковић, члан

 

 

 

 1. Јожеф Новак, број индекса 2017/004002 – студијски програм: Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Предрага Ранитовића под називом:

„Анализа функционисања базе података са аспекта хардверско-софтверских елемената“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, ментор
 2. др Сања Лончар, члан
 3. др Наташа Папић-Благојевић

 

 1. Сара Тришић, број индекса 2017/002042 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Тренутно стање и перспективе туризма у Лозници“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др  Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Тамара Гајић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

 1. Нина Недељков, број индекса 2017/003017 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Унапређење инструмената маркетинг микса у циљу привлачења потрошача“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Бранка Максимовић, члан

 

 1. Сања Буњевачки, број индекса 2017/001079 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Утицај унапређења трговинске марке на успешност пословања трговинских предузећа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Вероника Бошков, члан

 

 1. Горана Парађина, бр. индекса 2017/000083 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Анализа пословања централне банке Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Јован Његић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

 

 

 1. Љубица Капор, број индекса 2017/000005 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора мр Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Компаративна анализа финансијског положаја предузећа „MEGGLE SRBIJA“ DOO и „MLEKARA ŠABAC AD““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. мр Сања Влаовић-Беговић, ментор
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

 1. Гордана Игњатовић, број индекса 2017/000010 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора мр Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Значај екстерне ревизије за кориснике финансијских извештаја“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. мр Сања Влаовић-Беговић, ментор
 2. др Слободанка Јовин, члан
 3. др Славиша Ђукановић, члан

 

 1. Јована Спасић, број индекса 2017/000048 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора мр Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Примена система двојног књиговодства у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. мр Сања Влаовић-Беговић, ментор
 2. др Славиша Ђукановић, члан
 3. др Дејан Живков, члан

 

 1. Борислав Аџић, број индекса 2017/003026 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора мр Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Анализа пословања великих трговинских предузећа у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. мр Сања Влаовић-Беговић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Мирела Момчиловић, члан

 

 1. Миломир Минић, број индекса 2017/002056 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Могућности развоја авантуристичког туризма у општини Даниловград“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Тамара Гајић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

 

 

 

 1. Ана Ковачевић, број индекса 2017/003004 – студијски програм: Предузетништво – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Анализа трошкова предузећа на практичном примеру“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгана Милић, ментор
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Бранка Пауновић, члан

 

 1. Јована Ранђеловић, број индекса 2017/002027 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Тамаре Гајић под називом:

„Примена стандарда квалитета у ресторатерском пословању Новог Сада“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Тамара Гајић, ментор
 2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

 1. Сава-Срђан Стојковић, број индекса 2017/000047 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора мр Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Финансијски положај предузећа „Nectar d.o.o.“ Бачка Паланка“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. мр Сања Влаовић-Беговић, ментор
 2. др Жељко Рачић, члан
 3. др Љиљана Јовић, члан

 

 1. Невена Ђукић, број индекса 2017/002003 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Туристички потенцијали општине Жагубица и могућности за развој спортско-рекреативног туризма“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Тамара Гајић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

 1. Слободан Живковић, број инекса 2017/002011 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Љиљане Јовић под називом:

„Берзански индекси“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Љиљана Јовић, ментор
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Мирела Момчиловић, члан

 

 

 

 

 1. Александра Зувић, број индекса 2017/001056 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора мр Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Финансијска анализа предузећа „Вода Врњци“ а.д.“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. мр Сања Влаовић-Беговић, ментор
 2. др Драгана Милић, члан
 3. др Жељко Рачић, члан

 

 1. Снежана Милетић, број индекса 2019/000085 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Инструменти монетарне политике Народне банке Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Љиљана Јовић, члан
 3. др Слободанка Јовин, члан

 

 1. Рајко Чулић, број индекса 2017/001013 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„ЕУ од придруживања до приступања“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Биљана Станков, члан

 

 1. Драгана Војиновић, број индекса 2017/001049 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом:

„Упоредна анализа стубова конкурентности Републике Србије и Републике Босне и Херцеговине у контексту европских интеграција “

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Милијана Рогановић, члан

 

 1. Милица Хинић, број индекса 2017/000030 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Анализа кредитних пласмана банкарског сектора Републике Србије “

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Бранка Пауновић, члан
 3. др Мирела Момчиловић, члан

 

 

 

 

 1. Сања Шобот, број индекса 2017/000095 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Анализа структуре активе банкарског сектора Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Јован Његић, члан

 

 1. Вања Станојевић, број индекса 2017/003030 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Дејана Живкова под називом:

„Утицај страних директних инвестиција на привреду Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Биљана Станков, члан

 

 1. Душанка Јокић, број индекса 2017/004009 – студијски програм: Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Предрага Ранитовића под називом:

„Примена протокола у информационој безбедности“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Предраг Ранитовић, ментор
 2. др Бранко Латиновић, члан
 3. др Сања Лончар, члан

 

 1. Сандра Кесић, број индекса 2017/001016 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Ђорђа Ћузовића под називом:

„Безбедност и преваре у електронској трговини Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ђорђе Ћузовић, ментор
 2. др Предраг Ранитовић, члан
 3. др Милијана Рогановић, члан

 

 1. Босиљка Деспенић, број индекса 2017/000002 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Анализа депозита банкарског сектора Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Марија Вуковић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

 

 

 

 

 1. Радован Дринић, број индекса 2017/002034 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Брендирање туристичке дестинације на примеру Војводине“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Тамара Гајић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

 1. Катарина Адамовић, број индекса 2017/00087 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Лизинг као извор финансирања сектора малих и средњих предузећа у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Милијана Рогановић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

 1. Јована Црњански, број индекса 2017/000107 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Употреба VaR технологије у банкарству“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Наташа Папић-Благојевић, члан

 

 1. Александра Марковић, број индекса 2017/000055 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Љиљане Јовић под називом:

„Порез на додату вредност“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Љиљана Јовић, ментор
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3. мр Сања Влаовић-Беговић, члан

 

 1. Николина Дробац, бр. индекса 2017/001045 – студијски програм: Трговина и

међународно  пословање – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом:

„Кључни фактори који ометају пословање привредника у Литванији након

приступања Европској унији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Милијана Рогановић, члан

 

 

 

 1. Маја Ковачевић, број индекса 2017/000026 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Факторинг као извор финансирања сектора малих и средњих предузећа у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Милијана Рогановић, члан
 3. др Ђорђе Ћузовић, члан

 

 1. Предраг Јездимировић, број индекса 2017/001037 – студијски програм: Трговина и међународно  пословање  – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Иване Јошанов-Врговић под називом:

„Невербална комуникација“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ивана Јошанов-Врговић, ментор
 2. др Маја Вукадиновић, члан
 3. др Гордана Вуксановић, члан

 

 1. Наташа Келић, број индекса 2017/002085 – студијски програм: Туризам и хотелијерство  – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Тамаре Гајић под називом:

„Улога корисника услуга у обезбеђивању квалитета у хотелијерству“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Тамара Гајић, ментор
 2. др Бојана Ковачевић – Берлековић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

 1. Немања Новаковић, број индекса 2017/000063 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Анализа методологије израчунавања адекватности капитала банака“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Слободанка Јовин, члан
 3. др Мирела Момчиловић, члан

 

 1. Немања Прица, број индекса 2017/000049 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Анализа  инвестиционог портфолија банака“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Јован Његић, члан

 

 

 

 

 1. Јелена Жујко, број индекса 2017/002008 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Снабдевање тренутног стања и перспектива туризма у Бачкој Паланци“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић – Берлековић, ментор
 2. др Тамара Гајић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

 1. Александра Ракић, број индекса 2017/001047 – студијски програм: Трговина и међународно  пословање  – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом:

„Анализа кретања стубова конкурентности Републике Бугарске у периоду након приступања Европској унији “

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Милијана Рогановић, члан
 3. др Ђорђе Ћузовић, члан

 

 1. Борислава Трифковић, број индекса 2017/004024 – студијски програм: Примењена информатика – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Нинославе Савић под називом:

„Дизајн и имплементација система електронског пословања у угоститељству“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Нинослава Савић, ментор
 2. др Предраг Ранитовић, члан
 3. др Сања Лончар, члан

 

 1. Милица Змијањац, број индекса 2017/000009 – студијски програм:  Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Лизинг у функцији финансирања предузетништва“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, ментор
 2. др Татјана Ђурић-Кузмановић, члан
 3. др Биљана Станков, члан

 

 1. Александра Вукчевић, број индекса 2017/001027 – студијски програм:Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Наташе Папић-Благојевић под називом:

„Анализа продајних токова на примеру Jaffa Crvenka d.o.o.“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Наташа Папић-Благојевић, ментор
 2. мр Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Драгана Милић, члан

 

51. Александра Новаковић, број индекса 2017/000003 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Анализа усвојеног завршног рачуна буџета Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др  Марија Вуковић, ментор
 2. мр Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Славиша Ђукановић, члан

 

 

52. Милош Живковић, број индекса 2017/000104 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Финансирање сектора малих и средњих предузећа путем факторинга“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др  Слободанка Јовин, ментор
 2. др  Жељко Рачић, члан
 3. др  Мирела Момчиловић, члан

 

53. Маша Станкић, број индекса 2017/002025 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Тамаре Гајић под називом:

„Организовање конгреса“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Тамара Гајић, ментор
 2. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

54. Павле Јовичић, број индекса 2017/002055 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Тренутно стање и перспективе развоја спортског туризма у Новом Саду“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др  Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Тамара Гајић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

55. Александра Стојановић, број индекса 2017/002020 – студијски програм:  Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Спортско рекреативни туризам у Сремској Митровици – стање и перспективе“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др  Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Тамара Гајић, члан

 

 

56. Дејана Ђокић, број индекса 2017/002021 – студијски програм:  Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Спортско рекреативни туризам у Бијељини – стање и перспективе“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др  Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Тамара Гајић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

Ажурирано 28.09.2020. године