Izaberite stranicu
 1. Nemanja Balać, broj indeksa 2016/004012 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

„Primena operativne bezbednosti u informacionim sistemima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Ninoslava Savić, član

 

 1. Nikola Ergarac, broj indeksa 2016/004013 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

„Uloga mrežnih operativnih sistema u poslovnim sistemima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Sanja Lončar, član

 

 1. Tijana Despić, broj indeksa 2016/004007 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

„Primena mrežno orijentisanih operativnih sistema u mrežnom okruženju“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Branko Latinović, član
 3. dr Sanja Lončar, član

 

 1. Slađana Gajinov, broj indeksa 2017/00008 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Mikroekonomski aspekt investicija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. mr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 1. Nemanja Bikarević, broj indeksa 2017/000032 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Strane direktne investicije u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

 1. Ivana Jordanov, broj indeksa 2017/000023 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Finansiranje investicija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Željko Račić, član
 3. dr Slobodanka Jovin, član

 

 1. Mina Tomić, broj indeksa 2017/001031 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Upravljanje investicijama“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Slobodanka Jovin, član

 

 1. Andrija Čepregi, broj indeksa 2017/000019 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Projekcija toka gotovine, ekonomskog veka i rezidualne vrednosti“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. mr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Dejan Živkov, član

 

 1. Tanja Veličković, broj indeksa 2019/000083 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora mr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Finansijska analiza preduzeća „AD IMLEK““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. mr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Slaviša Đukanović, član
 3. dr Marija Vuković, član

 

 1. Nataša Gerštner, broj indeksa 2017/000015 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin, pod nazivom:

„Javne finansijske institucije u Republici Srbiji i finansiranje malih i srednjih preduzeća“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr  Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Marija Vuković, član

 

 

 

 1. Jožef Novak, broj indeksa 2017/004002 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

„Analiza funkcionisanja baze podataka sa aspekta hardversko-softverskih elemenata“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Sanja Lončar, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević

 

 1. Sara Trišić, broj indeksa 2017/002042 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Trenutno stanje i perspektive turizma u Loznici“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr  Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tamara Gajić, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 1. Nina Nedeljkov, broj indeksa 2017/003017 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Unapređenje instrumenata marketing miksa u cilju privlačenja potrošača“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Branka Maksimović, član

 

 1. Sanja Bunjevački, broj indeksa 2017/001079 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Uticaj unapređenja trgovinske marke na uspešnost poslovanja trgovinskih preduzeća“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Veronika Boškov, član

 

 1. Gorana Parađina, br. indeksa 2017/000083 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza poslovanja centralne banke Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Jovan Njegić, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

 

 

 1. Ljubica Kapor, broj indeksa 2017/000005 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora mr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Komparativna analiza finansijskog položaja preduzeća „MEGGLE SRBIJA“ DOO i „MLEKARA ŠABAC AD““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. mr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

 1. Gordana Ignjatović, broj indeksa 2017/000010 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora mr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Značaj eksterne revizije za korisnike finansijskih izveštaja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. mr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Slaviša Đukanović, član

 

 1. Jovana Spasić, broj indeksa 2017/000048 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora mr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Primena sistema dvojnog knjigovodstva u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. mr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Slaviša Đukanović, član
 3. dr Dejan Živkov, član

 

 1. Borislav Adžić, broj indeksa 2017/003026 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora mr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Analiza poslovanja velikih trgovinskih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. mr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 1. Milomir Minić, broj indeksa 2017/002056 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Mogućnosti razvoja avanturističkog turizma u opštini Danilovgrad“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tamara Gajić, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 

 

 

 1. Ana Kovačević, broj indeksa 2017/003004 – studijski program: Preduzetništvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Analiza troškova preduzeća na praktičnom primeru“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Branka Paunović, član

 

 1. Jovana Ranđelović, broj indeksa 2017/002027 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Tamare Gajić pod nazivom:

„Primena standarda kvaliteta u restoraterskom poslovanju Novog Sada“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Tamara Gajić, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 1. Sava-Srđan Stojković, broj indeksa 2017/000047 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora mr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Finansijski položaj preduzeća „Nectar d.o.o.“ Bačka Palanka“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. mr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Željko Račić, član
 3. dr Ljiljana Jović, član

 

 1. Nevena Đukić, broj indeksa 2017/002003 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Turistički potencijali opštine Žagubica i mogućnosti za razvoj sportsko-rekreativnog turizma“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tamara Gajić, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 1. Slobodan Živković, broj ineksa 2017/002011 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Ljiljane Jović pod nazivom:

„Berzanski indeksi“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ljiljana Jović, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 

 

 

 1. Aleksandra Zuvić, broj indeksa 2017/001056 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora mr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Finansijska analiza preduzeća „Voda Vrnjci“ a.d.“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. mr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Željko Račić, član

 

 1. Snežana Miletić, broj indeksa 2019/000085 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Instrumenti monetarne politike Narodne banke Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Ljiljana Jović, član
 3. dr Slobodanka Jovin, član

 

 1. Rajko Čulić, broj indeksa 2017/001013 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„EU od pridruživanja do pristupanja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

 1. Dragana Vojinović, broj indeksa 2017/001049 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Uporedna analiza stubova konkurentnosti Republike Srbije i Republike Bosne i Hercegovine u kontekstu evropskih integracija “

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Milijana Roganović, član

 

 1. Milica Hinić, broj indeksa 2017/000030 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza kreditnih plasmana bankarskog sektora Republike Srbije “

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 

 

 

 1. Sanja Šobot, broj indeksa 2017/000095 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza strukture aktive bankarskog sektora Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Jovan Njegić, član

 

 1. Vanja Stanojević, broj indeksa 2017/003030 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Uticaj stranih direktnih investicija na privredu Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

 1. Dušanka Jokić, broj indeksa 2017/004009 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

„Primena protokola u informacionoj bezbednosti“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Predrag Ranitović, mentor
 2. dr Branko Latinović, član
 3. dr Sanja Lončar, član

 

 1. Sandra Kesić, broj indeksa 2017/001016 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Đorđa Ćuzovića pod nazivom:

„Bezbednost i prevare u elektronskoj trgovini Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Đorđe Ćuzović, mentor
 2. dr Predrag Ranitović, član
 3. dr Milijana Roganović, član

 

 1. Bosiljka Despenić, broj indeksa 2017/000002 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza depozita bankarskog sektora Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

 

 

 

 

 1. Radovan Drinić, broj indeksa 2017/002034 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Brendiranje turističke destinacije na primeru Vojvodine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tamara Gajić, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 1. Katarina Adamović, broj indeksa 2017/00087 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Lizing kao izvor finansiranja sektora malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

 1. Jovana Crnjanski, broj indeksa 2017/000107 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Upotreba VaR tehnologije u bankarstvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

 

 1. Aleksandra Marković, broj indeksa 2017/000055 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ljiljane Jović pod nazivom:

„Porez na dodatu vrednost“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ljiljana Jović, mentor
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. mr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 1. Nikolina Drobac, br. indeksa 2017/001045 – studijski program: Trgovina i

međunarodno  poslovanje – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Ključni faktori koji ometaju poslovanje privrednika u Litvaniji nakon

pristupanja Evropskoj uniji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Milijana Roganović, član

 

 

 

 1. Maja Kovačević, broj indeksa 2017/000026 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Faktoring kao izvor finansiranja sektora malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član

 

 1. Predrag Jezdimirović, broj indeksa 2017/001037 – studijski program: Trgovina i međunarodno  poslovanje  – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Ivane Jošanov-Vrgović pod nazivom:

„Neverbalna komunikacija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ivana Jošanov-Vrgović, mentor
 2. dr Maja Vukadinović, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 1. Nataša Kelić, broj indeksa 2017/002085 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo  – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Tamare Gajić pod nazivom:

„Uloga korisnika usluga u obezbeđivanju kvaliteta u hotelijerstvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Tamara Gajić, mentor
 2. dr Bojana Kovačević – Berleković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 1. Nemanja Novaković, broj indeksa 2017/000063 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza metodologije izračunavanja adekvatnosti kapitala banaka“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 1. Nemanja Prica, broj indeksa 2017/000049 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza  investicionog portfolija banaka“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Jovan Njegić, član

 

 

 

 

 1. Jelena Žujko, broj indeksa 2017/002008 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Snabdevanje trenutnog stanja i perspektiva turizma u Bačkoj Palanci“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević – Berleković, mentor
 2. dr Tamara Gajić, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 1. Aleksandra Rakić, broj indeksa 2017/001047 – studijski program: Trgovina i međunarodno  poslovanje  – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Analiza kretanja stubova konkurentnosti Republike Bugarske u periodu nakon pristupanja Evropskoj uniji “

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Milijana Roganović, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član

 

 1. Borislava Trifković, broj indeksa 2017/004024 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ninoslave Savić pod nazivom:

„Dizajn i implementacija sistema elektronskog poslovanja u ugostiteljstvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ninoslava Savić, mentor
 2. dr Predrag Ranitović, član
 3. dr Sanja Lončar, član

 

 1. Milica Zmijanjac, broj indeksa 2017/000009 – studijski program:  Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Lizing u funkciji finansiranja preduzetništva“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

 1. Aleksandra Vukčević, broj indeksa 2017/001027 – studijski program:Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Nataše Papić-Blagojević pod nazivom:

„Analiza prodajnih tokova na primeru Jaffa Crvenka d.o.o.“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor
 2. mr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

51. Aleksandra Novaković, broj indeksa 2017/000003 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Analiza usvojenog završnog računa budžeta Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr  Marija Vuković, mentor
 2. mr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Slaviša Đukanović, član

 

 

52. Miloš Živković, broj indeksa 2017/000104 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Finansiranje sektora malih i srednjih preduzeća putem faktoringa“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr  Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr  Željko Račić, član
 3. dr  Mirela Momčilović, član

 

53. Maša Stankić, broj indeksa 2017/002025 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Tamare Gajić pod nazivom:

„Organizovanje kongresa“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Tamara Gajić, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

54. Pavle Jovičić, broj indeksa 2017/002055 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Trenutno stanje i perspektive razvoja sportskog turizma u Novom Sadu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr  Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tamara Gajić, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

55. Aleksandra Stojanović, broj indeksa 2017/002020 – studijski program:  Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Sportsko rekreativni turizam u Sremskoj Mitrovici – stanje i perspektive“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr  Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Tamara Gajić, član

 

 

56. Dejana Đokić, broj indeksa 2017/002021 – studijski program:  Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Sportsko rekreativni turizam u Bijeljini – stanje i perspektive“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr  Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tamara Gajić, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

Ažurirano 28.09.2020. godine