Izaberite stranicu

Висока пословна школа
струковних студија
Нови Сад
Број: 3-33/168
Датум:30.09.2020.године

 

Састанак Комисије за  завршне радове  на основним струковним студијама 30.09.2020. године у 10,00

I   Утврђивање датума одбрана завршних радова:  

 1. Милица Хинић, број инекса 2017/000030 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Жељко Рачић под називом:

„Анализа кредитних пласмана банкарског сектора Републике Србије “

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, ментор
 2. др Бранка Пауновић, члан
 3. др Мирела Момчиловић, члан

 

   Предложен датум одбране  01.10.2020.године у 16,00 часова (свечана сала)

 

 1. Сава-Срђан Стојковић,број инекса 2017/000047 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавио је тему код ментора мр Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Финансијски положај предузећа „Nectar d.o.o.“ Бачка Паланка“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. мр Сања Влаовић-Беговић , ментор
 2. др Жељко Рачић, члан
 3. др Љиљана Јовић, члан

 

   Предложен датум одбране  06.10.2020.године у 16,00 часова (свечана сала)

 

 1. Борислав Аџић, број инекса 2017/003026 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавио је тему код ментора мр Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Анализа пословања великих трговинских предузећа у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. мр Сања Влаовић-Беговић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Мирела Момчиловић, члан

 

  Предложен датум одбране  05.10.2020.године у 12,00 часова (свечана сала)

 

 

 1. Предраг Јездимировић, број индекса 2017/001037 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавио је тему код ментора др Ивана Јошанов – Врговић под називом:

„Невербална комуникација“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ивана Јошанов – Врговић, ментор
 2. др Маја Вукадиновић, члан
 3. др Гордана Вуксановић, члан

 

  Предложен датум одбране  06.10.2020.године у 11,00 часова (свечана сала)