Izaberite stranicu

1. Стефан Стећук, бр. индекса 2017/200029 – ст. програм: Међународно пословање и
финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавио је тему код ментора др Татјане Ђурић-Кузмановић.
Назив теме: „Значај IPA фондова за финансирање развоја породичних фирми у Србији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
2. др Љиљана Јовић, члан
3. др Татјана Ђурић-Кузмановић, ментор

2. Тијана Нерловић, бр. индекса 2017/200014 – ст. програм: Међународно пословање
и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавила је тему код ментора др Љиљане Јовић.
Назив теме: „Компаративна анализа примене вишеструких стопа ПДВ-а у Србији и
земљама у окружењу“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Дејан Живков, председник Комисије
2. др Бранка Пауновић, члан
3. др Љиљана Јовић, ментор

3. Бојана Елор, бр. индекса 2017/200015 – ст. програм: Међународно пословање и
финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавила је тему код ментора др Љиљане Јовић.
Назив теме: „Предности опорезивања предузетника по паушалу наспрам опорезивања
предузетника који води двојно књиговодство у Републици Србији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Јован Његић, председник Комисије
2. др Бисерка Комненић, члан
3. др Љиљана Јовић, ментор

4. Јована Јовишић, бр. индекса 2017/200050 – ст. програм: Међународно пословање и
финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић.
Назив теме: „Употреба платних картица у међународном пословању: Искуства Ерсте
банке у Републици Србији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Жељко Рачић, председник Комисије
2. др Драгана Милић, члан
3. др Марија Вуковић, ментор

5. Сњежана Петровски, бр. индекса 2017/200024 – студијски програм: Међународно
пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавила је тему код ментора др Ђорђа Ћузовића.
Назив теме: „Оправданост развијања франшизног система у пословању Kontiki
travel doo као чланице компаније Big Blue Group doo“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
2. др Вероника Бошков, члан
3. др Ђорђе Ћузовић, ментор

6. Филип Величковски, број индекса 2017/200052 – студијски програм: Међународно
пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавио је тему под називом:
„Пословно-финансијска анализа на примеру предузећа „КО-НА“ д.о.о. из Кикинде“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Бисерка Комненић, председник Комисије
2. др Јован Његић, члан
3. др Славиша Ђукановић, ментор

7. Ивана Косановић, број индекса 2017/200011 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавила је тему под називом:
„Корелисаност цена криптовалута и акција компаније IT сектора и утицај на могућности
диверзификације портфолио ризика“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Бисерка Комненић, председник Комисије
2. др Дејан Живков, члан
3. др Јован Његић, ментор

8. Небојша Марушић, број индекса 2017/200036 – студијски програм: Међународно
пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавио је тему под називом:
„Стратегија средњорочног развоја пословања компаније „Petroland AquaPark“ Бачки
Петровац“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
2. др Татјана Ђурић-Кузмановић, члан
3. др Славиша Ђукановић, ментор

9. Ивана Бохуш, број индекса 2017/200010 – студијски програм: Међународно
пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавила је тему под називом:
„Утицај онлајн маркетинга и друштвених мрежа на промоцију и продају производа и
услуга компаније „PETROLAND DOO“ Бачки Петровац“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Драгољуб Јовичић, председник Комисије
2. др Ђорђе Ћузовић, члан
3. др Славиша Ђукановић, ментор

10. Светлана Ловрић, број индекса 2017/200016 – студијски програм: Међународно
пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавила је тему под називом:
„Утицај здравља и безбедности на раду на мотивацију и задовољство запослених на
примеру предузећа Grundfos“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
2. др Вероника Бошков, члан
3. др Ђорђе Ћузовић, ментор

11. Данијела Шпирић, број индекса 2018/200014 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавила је тему под називом:
„Пословно-финансијска анализа Покрајинског завода за спорт и медеицину спорта, са
предлогом јачања конкурентности у односу на приватну праксу “
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Јован Његић, председник Комисије
2. др Бранка Пауновић, члан
3. др Славиша Ђукановић, ментор

12. Добрила Југовић, број индекса 2018/200002 – студијски програм: Међународно
пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавила је тему под називом:
„Истраживање кретања и прогнозирање будућих вредности увоза и извоза у Републици
Србији применом линеарног тренда“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
2. др Биљана Станков, члан
3. др Јелена Дамњановић, ментор

13. Немања Капур, број индекса 2018/200015 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавио је тему под називом:
„Јачање међународне конкурентности као основа новог модела развоја привреде Републике Србије“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Татјана Ђурић-Кузмановић, председник Комисије
2. др Мирела Момчиловић, члан
3. др Дејан Ђурић, ментор

14. Бранка Ковачевић, број индекса 2017/200055 – студијски програм: Међународно
пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавила је тему код др Љиљане Јовић под називом:
„Порез на непокретности као извор локалних јавних прихода у Републици Србији“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Бранка Пауновић, председник Комисије
2. др Дејан Живков, члан
3. др Љиљана Јовић, ментор

15. Ивана Јанковић, број индекса 2017/200021 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године
Пријавила је тему код др Јелене Дамњановић под називом:
„Нецаринске баријере у међународној трговини“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:
1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
2. др Биљана Станков, члан
3. др Јелена Дамњановић, ментор

Ажурирано 05.10.2020. године