Izaberite stranicu

1. Stefan Stećuk, br. indeksa 2017/200029 – st. program: Međunarodno poslovanje i
finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
Prijavio je temu kod mentora dr Tatjane Đurić-Kuzmanović.
Naziv teme: „Značaj IPA fondova za finansiranje razvoja porodičnih firmi u Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Jelena Damnjanović, predsednik Komisije
2. dr Ljiljana Jović, član
3. dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, mentor

2. Tijana Nerlović, br. indeksa 2017/200014 – st. program: Međunarodno poslovanje
i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Ljiljane Jović.
Naziv teme: „Komparativna analiza primene višestrukih stopa PDV-a u Srbiji i
zemljama u okruženju“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
2. dr Branka Paunović, član
3. dr Ljiljana Jović, mentor

3. Bojana Elor, br. indeksa 2017/200015 – st. program: Međunarodno poslovanje i
finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Ljiljane Jović.
Naziv teme: „Prednosti oporezivanja preduzetnika po paušalu naspram oporezivanja
preduzetnika koji vodi dvojno knjigovodstvo u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Jovan Njegić, predsednik Komisije
2. dr Biserka Komnenić, član
3. dr Ljiljana Jović, mentor

4. Jovana Jovišić, br. indeksa 2017/200050 – st. program: Međunarodno poslovanje i
finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković.
Naziv teme: „Upotreba platnih kartica u međunarodnom poslovanju: Iskustva Erste
banke u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Željko Račić, predsednik Komisije
2. dr Dragana Milić, član
3. dr Marija Vuković, mentor

5. Snježana Petrovski, br. indeksa 2017/200024 – studijski program: Međunarodno
poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
Prijavila je temu kod mentora dr Đorđa Ćuzovića.
Naziv teme: „Opravdanost razvijanja franšiznog sistema u poslovanju Kontiki
travel doo kao članice kompanije Big Blue Group doo“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Jelena Damnjanović, predsednik Komisije
2. dr Veronika Boškov, član
3. dr Đorđe Ćuzović, mentor

6. Filip Veličkovski, broj indeksa 2017/200052 – studijski program: Međunarodno
poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
Prijavio je temu pod nazivom:
„Poslovno-finansijska analiza na primeru preduzeća „KO-NA“ d.o.o. iz Kikinde“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Biserka Komnenić, predsednik Komisije
2. dr Jovan Njegić, član
3. dr Slaviša Đukanović, mentor

7. Ivana Kosanović, broj indeksa 2017/200011 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
Prijavila je temu pod nazivom:
„Korelisanost cena kriptovaluta i akcija kompanije IT sektora i uticaj na mogućnosti
diverzifikacije portfolio rizika“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Biserka Komnenić, predsednik Komisije
2. dr Dejan Živkov, član
3. dr Jovan Njegić, mentor

8. Nebojša Marušić, broj indeksa 2017/200036 – studijski program: Međunarodno
poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
Prijavio je temu pod nazivom:
„Strategija srednjoročnog razvoja poslovanja kompanije „Petroland AquaPark“ Bački
Petrovac“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
2. dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, član
3. dr Slaviša Đukanović, mentor

9. Ivana Bohuš, broj indeksa 2017/200010 – studijski program: Međunarodno
poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
Prijavila je temu pod nazivom:
„Uticaj onlajn marketinga i društvenih mreža na promociju i prodaju proizvoda i
usluga kompanije „PETROLAND DOO“ Bački Petrovac“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Dragoljub Jovičić, predsednik Komisije
2. dr Đorđe Ćuzović, član
3. dr Slaviša Đukanović, mentor

10. Svetlana Lovrić, broj indeksa 2017/200016 – studijski program: Međunarodno
poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
Prijavila je temu pod nazivom:
„Uticaj zdravlja i bezbednosti na radu na motivaciju i zadovoljstvo zaposlenih na
primeru preduzeća Grundfos“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Jelena Damnjanović, predsednik Komisije
2. dr Veronika Boškov, član
3. dr Đorđe Ćuzović, mentor

11. Danijela Špirić, broj indeksa 2018/200014 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
Prijavila je temu pod nazivom:
„Poslovno-finansijska analiza Pokrajinskog zavoda za sport i medeicinu sporta, sa
predlogom jačanja konkurentnosti u odnosu na privatnu praksu “
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Jovan Njegić, predsednik Komisije
2. dr Branka Paunović, član
3. dr Slaviša Đukanović, mentor

12. Dobrila Jugović, broj indeksa 2018/200002 – studijski program: Međunarodno
poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
Prijavila je temu pod nazivom:
„Istraživanje kretanja i prognoziranje budućih vrednosti uvoza i izvoza u Republici
Srbiji primenom linearnog trenda“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Đorđe Ćuzović, predsednik Komisije
2. dr Biljana Stankov, član
3. dr Jelena Damnjanović, mentor

13. Nemanja Kapur, broj indeksa 2018/200015 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
Prijavio je temu pod nazivom:
„Jačanje međunarodne konkurentnosti kao osnova novog modela razvoja privrede Republike Srbije“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, predsednik Komisije
2. dr Mirela Momčilović, član
3. dr Dejan Đurić, mentor

14. Branka Kovačević, broj indeksa 2017/200055 – studijski program: Međunarodno
poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
Prijavila je temu kod dr Ljiljane Jović pod nazivom:
„Porez na nepokretnosti kao izvor lokalnih javnih prihoda u Republici Srbiji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Branka Paunović, predsednik Komisije
2. dr Dejan Živkov, član
3. dr Ljiljana Jović, mentor

15. Ivana Janković, broj indeksa 2017/200021 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine
Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:
„Necarinske barijere u međunarodnoj trgovini“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
1. dr Đorđe Ćuzović, predsednik Komisije
2. dr Biljana Stankov, član
3. dr Jelena Damnjanović, mentor

Ažurirano 05.10.2020. godine