Izaberite stranicu

Утврђен је  датум одбране завршног рада за студента:

  1. Јована Црњански, број индекса 2017/000107 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Жељка Рачића под називом:

„Употреба Вар технологије у банкарству“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Жељко Рачић, ментор
  2. др Дејан Живков, члан
  3. др Наташа Папић-Благојевић, члан

      Предложен датум одбране  08.10.2020.године у 15,00 часова (свечана сала)