Izaberite stranicu

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
НОВИ САД
Датум: 07.10.2020. године

УВИД ЈАВНОСТИ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД У ПЕРИОДУ
ОД 07.10.2020. ДО 14.10.2020. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Комисија за специјалистичке студије ставља на увид јавности у периоду од 07.10.2020. до 14.10.2020.године специјалистички рад:

1. Ивана Копиловић, бр. индекса 2017/130003 – студијски програм: Банкарско и берзанско пословање
Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:
„Оцена утицаја изабраних макроекономских варијабли на референтни берзански индекс Србије“
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Дејан Живков, ментор
2. др Марија Вуковић, члан
3. др Жељко Рачић, члан