Izaberite stranicu
 1. Јелена Барашин, број индекса 2017/000013 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Финансирање сектора малих и средњих предузећа са освртом на „Raiffeisen banku““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Слободанка Јовин, ментор
  2. др Мирела Момчиловић, члан
  3. др Драгана Милић, члан

 

 1. Катарина Лепотић, број индекса 2017/000018 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Анализа страних директних инвестиција у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Драгана Милић, ментор
  2. др Дејан Ђурић, члан
  3. др Биљана Станков, члан

 

 1. Марија Ерић, број индекса 2017/000125 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Активност инвестиционих банака на тржишту капитала: Теоријски осврт“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Марија Вуковић, ментор
  2. др Татјана Ђурић-Кузмановић, члан
  3. др Бранка Пауновић, члан

 

 1. Драгана Мандић, број индекса 2019/000084 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Примена програмског буџетирања у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Марија Вуковић, ментор
  2. др Славиша Ђукановић, члан
  3. мр Сања Влаовић-Беговић, члан

 

 1. Бојана Панић, број индекса 2017/001040 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др  Милијане Рогановић под називом:

„Стратегија развоја трговинске марке“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Милијана Рогановић, ментор
  2. др Ђорђе Ћузовић, члан
  3. др Биљана Станков, члан

 

 1. Дајана Панић, број индекса 2017/001043 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др  Милијане Рогановић под називом:

„Марка производа као маркетинг инструмент“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Милијана Рогановић, ментор
  2. др Ђорђе Ћузовић, члан
  3. др Драгољуб Јовичић, члан

 

 1. Лина Вујовић, број индекса 2017/002033 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Тамаре Гајић под називом:

„Туризам Копаоника“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Тамара Гајић, ментор
  2. др Наташа Папић-Благојевић, члан
  3. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан

 

 1. Марија Ајети, број индекса 2017/002015 – студијски програм: Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић – Берлековић под називом:

„Спортско – рекреативни туризам као покретач развоја туризма на Фрушкој Гори “

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Бојана Ковачевић Берлековић, ментор
  2. др Татјана Бошковић, члан
  3. др Тамара Гајић, члан

 

 1. Тања Миљевић, број индекса 2017/001017 – студијски програм: Трговина и међународно пословање – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом:

„Стране директне инвестиције у Републици Србији и Републици Хрватској – изазови чланства у Европској унији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Биљана Станков, ментор
  2. др Дејан Ђурић, члан
  3. др Ђорђе Ћузовић, члан

 

 1. Тамара Гмизић, број индекса 2017/000058 – студијски програм: Финансије и банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Анализа међународних инвестиција у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Драгана Милић, ментор
  2. др Момчиловић Мирела, члан
  3. др Дејан Живков, члан

 

 1. Вања Зечевић, број индекса 2017/000092 – студијски програм: Финансије и

Банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Финансирање сектора малих и средњих предузећа са освртом на „Banca Intesu““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Слободанка Јовин, ментор
  2. др Жељко Рачић, члан
  3. мр Сања Влаовић-Беговић, члан

 

 1. Јована Ђорђевић, број индекса 2017/000029 – студијски програм: Финансије и

Банкарство – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Финансирање сектора малих и средњих предузећа са освртом на „Procredit Bank AD Beograd““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Слободанка Јовин, ментор
  2. др Бранка Пауновић, члан
  3. др Драгана Милић, члан

 

 1. Ана Поп, број индекса 2017/002118 – студијски програм: Туризам и хотелијерство-

рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Тамаре Гајић под називом:

„Туризам Сокобање ““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Тамара Гајић, ментор
  2. др Татјана Бошковић, члан
  3. др Бојана Ковачевић-Берлековић, члан

 

 1. Тамара Антонић, број индекса 2017/000053 – студијски програм: Финансије и

            банкарство- рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић под називом:

„Теоријски аспекти инвестиционог портфолиа банке “

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Марија Вуковић, ментор
  2. др Драгана Милић, члан
  3. мр Сања Влаовић-Беговић, члан

 

Ажурирано 08.10.2020.године