Izaberite stranicu
 1. Jelena Barašin, broj indeksa 2017/000013 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Finansiranje sektora malih i srednjih preduzeća sa osvrtom na „Raiffeisen banku““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Slobodanka Jovin, mentor
  2. dr Mirela Momčilović, član
  3. dr Dragana Milić, član

 

 1. Katarina Lepotić, broj indeksa 2017/000018 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Analiza stranih direktnih investicija u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Dragana Milić, mentor
  2. dr Dejan Đurić, član
  3. dr Biljana Stankov, član

 

 1. Marija Erić, broj indeksa 2017/000125 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Aktivnost investicionih banaka na tržištu kapitala: Teorijski osvrt“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Marija Vuković, mentor
  2. dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, član
  3. dr Branka Paunović, član

 

 1. Dragana Mandić, broj indeksa 2019/000084 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Primena programskog budžetiranja u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Marija Vuković, mentor
  2. dr Slaviša Đukanović, član
  3. mr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 1. Bojana Panić, broj indeksa 2017/001040 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr  Milijane Roganović pod nazivom:

„Strategija razvoja trgovinske marke“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Đorđe Ćuzović, član
  3. dr Biljana Stankov, član

 

 1. Dajana Panić, broj indeksa 2017/001043 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr  Milijane Roganović pod nazivom:

„Marka proizvoda kao marketing instrument“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Đorđe Ćuzović, član
  3. dr Dragoljub Jovičić, član

 

 1. Lina Vujović, broj indeksa 2017/002033 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Tamare Gajić pod nazivom:

„Turizam Kopaonika“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Tamara Gajić, mentor
  2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
  3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 

 1. Marija Ajeti, broj indeksa 2017/002015 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević – Berleković pod nazivom:

„Sportsko – rekreativni turizam kao pokretač razvoja turizma na Fruškoj Gori “

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Bojana Kovačević Berleković, mentor
  2. dr Tatjana Bošković, član
  3. dr Tamara Gajić, član

 

 1. Tanja Miljević, broj indeksa 2017/001017 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

„Strane direktne investicije u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj – izazovi članstva u Evropskoj uniji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Biljana Stankov, mentor
  2. dr Dejan Đurić, član
  3. dr Đorđe Ćuzović, član

 

 1. Tamara Gmizić, broj indeksa 2017/000058 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Analiza međunarodnih investicija u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Dragana Milić, mentor
  2. dr Momčilović Mirela, član
  3. dr Dejan Živkov, član

 

 1. Vanja Zečević, broj indeksa 2017/000092 – studijski program: Finansije i

Bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Finansiranje sektora malih i srednjih preduzeća sa osvrtom na „Banca Intesu““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Slobodanka Jovin, mentor
  2. dr Željko Račić, član
  3. mr Sanja Vlaović-Begović, član

 

 1. Jovana Đorđević, broj indeksa 2017/000029 – studijski program: Finansije i

Bankarstvo – rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Finansiranje sektora malih i srednjih preduzeća sa osvrtom na „Procredit Bank AD Beograd““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Slobodanka Jovin, mentor
  2. dr Branka Paunović, član
  3. dr Dragana Milić, član

 

 1. Ana Pop, broj indeksa 2017/002118 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo-

rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Tamare Gajić pod nazivom:

„Turizam Sokobanje ““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Tamara Gajić, mentor
  2. dr Tatjana Bošković, član
  3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 

 1. Tamara Antonić, broj indeksa 2017/000053 – studijski program: Finansije i

            bankarstvo- rok za završetak 30.09.2022. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Teorijski aspekti investicionog portfolia banke “

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Marija Vuković, mentor
  2. dr Dragana Milić, član
  3. mr Sanja Vlaović-Begović, član

 

Ažurirano 08.10.2020.godine