Izaberite stranicu

Висока пословна школа

струковних студија

Нови Сад

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Утврђени су  датуми одбране завршних  радова за студенте:

 

 1. Тања Величковић, бр. индекса 2019/000083 – студијски програм Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора мр Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Финансијска анализа предузећа „АД ИМЛЕК““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. мр Сања Влаовић-Беговић, ментор
 2. др Славиша Ђукановић, члан
 3. др Марија Вуковић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 13.10.2020.године у 11,00 часова (свечана сала)

 

 1. Нина Недељков, бр. индекса 2017/003017 – студијски програм Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Унапређење инструмената маркетинг микса у циљу привлачења потрошача“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Бранка Максимовић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 13.10.2020.године у 14,30 часова (свечана сала)

 

 

 1. Николина Дробац, бр.индекса 2017/001045 – студијски програм: Трговина и међународно

пословање

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом:

„Кључни фактори који ометају пословање привредника у Литванији након приступања

Европској унији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Милијана Рогановић, члан

     Заказана одбрана  завршног рада 13.10.2020.године у 13,30 часова (свечана сала)

 

 

 1. Драгана Војиновић, број индекса 2017/001049 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Биљане Станков под називом:

„Упоредна анализа стубова конкурентности Републике Србије и Републике Босне и Херцеговине у контексту европских интеграција “

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Биљана Станков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Милијана Рогановић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 13.10.2020.године у 12,30 часова (свечана сала)

 

     5.Радован Дринић, број индекса 2017/002034 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавио је тему код ментора др Бојана Ковачевић-Берлековић под називом:

„Брендирање туристичке дестинације на примеру Војводине“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
 2. др Тамара Гајић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

Заказана одбрана  завршног рада 13.10.2020.године у 13,00 часова (учионица 16)

 

    6.Александра Стојановић, број индекса 2017/002020 – студијски програм:  Туризам и

хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојана Ковачевић – Берлековић под називом:

„Спортско рекреативни туризам у Сремској Митровици –  стање и перспективе“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић – Берлековић, ментор
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3. др Тамара Гајић, члан

 

Заказана одбрана  завршног рада 13.10.2020.године у 14,00 часова (учионица 16)

 

 

     7.Дејана Ђокић, број индекса 2017/002021 – студијски програм:  Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојана Ковачевић – Берлековић под називом:

„Спортско рекреативни туризам у  Бијељини – стање и перспективе“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бојана Ковачевић – Берлековић, ментор
 2. др Тамара Гајић, члан
 3. др Татјана Бошковић, члан

 

Заказана одбрана  завршног рада 13.10.2020.године у 15,00 часова (учионица 16)