Izaberite stranicu

Студенти који имају остварених минимум 48 ЕСПБ и који сe налазе на ранг листи у статусу буџетских студената, уписују се на буџет

Студенти са остварених 37 – 47 ЕСПБ уписују се у статусу самофинансирајућих студената

Студенти који су остварили право на упис у II годину, школске 2020/21. годину у статусу буџета, уписују се 14. и 15. октобра 2020. године од 8.00-14.00 часова.
Привремена ранг листа за упис у другу годину

 Упис у III годину студија 16. и 19. октобра 2020. од 8.00-14.00 часова
Привремена ранг листа за упис у трећу годину

 Приговори на привремену ранг листу одржаће се 13.10.2020. од 11.00-13.00 часова

 Документација потребна за упис:

  • ШВ образац и пријавни лист за упис (узети у скриптарници Школе)
  • Индекс
  • Уплата 8.000,00 динара за студентски фонд, материјалне трошкове и осигурање, на рачун са личним позивом на број, тако да новац буде видљив у електронском индексу, (за самофинансирајуће студенте уплата прве рате у износу од 6.900,00 динара)

 

Самофинансирајући студенти могу предати документацију за упис и обнову године до краја октобра 2020.