Izaberite stranicu

Studenti koji imaju ostvarenih minimum 48 ESPB i koji se nalaze na rang listi u statusu budžetskih studenata, upisuju se na budžet

Studenti sa ostvarenih 37 – 47 ESPB upisuju se u statusu samofinansirajućih studenata

Studenti koji su ostvarili pravo na upis u II godinu, školske 2020/21. godinu u statusu budžeta, upisuju se 14. i 15. oktobra 2020. godine od 8.00-14.00 časova.
Konačna rang lista za upis u drugu godinu

 Upis u III godinu studija 16. i 19. oktobra 2020. od 8.00-14.00 časova
Konačna rang lista za upis u treću godinu

  Dokumentacija potrebna za upis:

  • ŠV obrazac i prijavni list za upis (uzeti u skriptarnici Škole)
  • Indeks
  • Uplata 8.000,00 dinara za studentski fond, materijalne troškove i osiguranje, na račun sa ličnim pozivom na broj, tako da novac bude vidljiv u elektronskom indeksu, (za samofinansirajuće studente uplata prve rate u iznosu od 6.900,00 dinara)

 

Samofinansirajući studenti mogu predati dokumentaciju za upis i obnovu godine do kraja oktobra 2020.