Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Dana: 15.10.2020. godine

 

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

 

 

 1. Jovana Đorđević, broj indeksa 2017/000029 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Finansiranje sektora malih i srednjih preduzeća sa osvrtom na „Procredit Bank AD Beograd““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Branka Paunović, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

 

   Predložen datum odbrane  16.10.2020. godine u 11,00 časova (svečana sala)

 

 

 1. Marija Ajeti, broj indeksa 2017/002015 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Sportsko-rekreativni turizam kao pokretač razvoja turizma na Fruškoj gori“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Tamara Gajić, član

 

 

Predložen datum odbrane  27.10.2020. godine u 14,00 časova (svečana sala)

 

 

 1. Sanja Šobot, broj indeksa 2017/000095 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza strukture aktive bankarskog sektora Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, mentor
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Jovan Njegić, član

 

 

Predložen datum odbrane  19.10.2020. godine u 11,00 časova (svečana sala)