Izaberite stranicu

U skladu sa dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 612-00-01345/2020-06, produžava se rok za upis na master strukovne studije za dve nedelje.

 

Svi kandidati, koji su prema uslovima konkursa stekli pravo da konkurišu za upis na master studije, prijave mogu podneti zaključno sa 30.10.2020. godine, a kvalifikacioni ispit biće održan 2.11.2020. godine.