Izaberite stranicu

Висока пословна школа

струковних студија

Нови Сад

Број: 3-33/192

Датум: 16.10.2020. године

 

 

ЗАКАЗАНА ОДБРАНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

На састанку Комисије за специјалистичке студије одржаном 16.10.2020. године утврђен је датум одбране рада.

 

 

I   Утврђивање датума одбране специјалистичког рада

 

У периоду од 07.10. до 14.10.2020. године специјалистички рад је био изложени на увид јавности.

Није било примедаба на рад.

 

 

  1. Ивана Копиловић, бр. индекса 2017/130003 – студијски програм: Банкарско и берзанско пословање

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Оцена утицаја изабраних макроекономских варијабли на референтни берзански индекс Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Дејан Живков, ментор
  2. др Марија Вуковић, члан
  3. др Жељко Рачић, члан

 

Предложен датум одбране  20.10.2020. године у 15,00 часова (свечана сала)