Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Broj: 3-33/192

Datum: 16.10.2020. godine

 

 

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA

Na sastanku Komisije za specijalističke studije održanom 16.10.2020. godine utvrđen je datum odbrane rada.

 

 

I   Utvrđivanje datuma odbrane specijalističkog rada

 

U periodu od 07.10. do 14.10.2020. godine specijalistički rad je bio izloženi na uvid javnosti.

Nije bilo primedaba na rad.

 

 

  1. Ivana Kopilović, br. indeksa 2017/130003 – studijski program: Bankarsko i berzansko poslovanje

Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Ocena uticaja izabranih makroekonomskih varijabli na referentni berzanski indeks Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Dejan Živkov, mentor
  2. dr Marija Vuković, član
  3. dr Željko Račić, član

 

Predložen datum odbrane  20.10.2020. godine u 15,00 časova (svečana sala)