Izaberite stranicu
 1. Милош Живковић, број индекса 2017/000104 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавио је тему код ментора др Слободанке Јовин под називом:

„Финансирање сектора малих и средњих предузећа путем факторинга“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др  Слободанка Јовин, ментор
  2. др  Жељко Рачић, члан
  3. др  Мирела Момчиловић, члан

 

Предложен датум одбране 23.10.2020. године у 12,00 часова (свечана сала)

  

 1. Александра Марковић, број индекса 2017/000055 – студијски програм: Финансије и  банкарство

           Пријавила је тему код ментора др Љиљане Јовића под називом:

           „Порез на додату вредност“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Љиљана Јовић, ментор
  2. др Мирела Момчиловић, члан
  3. мр Сања Влаовић-Беговић, члан

 

Предложен датум одбране 20.10.2020. године у 15,30 часова (учионица 7)