Izaberite stranicu

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RADOVE U PERIODU OD  19.10. DO 26.10.2020. godine

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 19.10.2020. do 26.10.2020. godine master radove:

 

 

  1. Svetlana Lovrić, broj indeksa 2017/200016 – st. program: Međunarodno  poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod mentora dr Đorđa Ćuzovića, pod nazivom:

„Uticaj zdravlja i bezbednosti na radu na motivaciju i zadovoljstvo zaposlenih na primeru preduzeća Grundfos“

Izveštaj sačinila komisija:

 

  1. dr Jelena Damnjanović, predsednik Komisije
  2. dr Veronika Boškov, član
  3.   dr Đorđe Ćuzović, mentor

 

2. Jovković Maja, br. indeksa 2017/200003 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Analiza makroekonomskih fundamenata koji su uticali na kreditnu aktivnost bankarskog sektora u Republici Srbiji“

Izveštaj sačinila komisija:

 

  1. dr Dejan Živkov, mentor
  1. Vinka Kasalica, komentor
  2. dr Željko Račić, član