Izaberite stranicu

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Утврђени су датуми одбране завршних радова за студенте:

 

  1. Немања Бикаревић, бр. индекса 2017/000032 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић под називом:

„Стране директне инвестиције у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Драгана Милић, ментор
  2. др Дејан Ђурић, члан
  3. др Биљана Станков, члан

 

   Заказана одбрана завршног рада 27.10.2020. године у 15,00 часова (учионица 7)

 

2. Марина Малинић, број индекса 2017/002071 – студијски програм:  Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић под називом:

„Процена туристичких атрактивности Трстеника као туристичке дестинације“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
  2. др Тамара Гајић, члан
  3. др Татјана Бошковић, члан

 

   Заказана одбрана завршног рада 27.10.2020. године у 11,45 часова (учионица 7)