Izaberite stranicu

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrane završnih radova za studente:

 

  1. Nemanja Bikarević, br. indeksa 2017/000032 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

„Strane direktne investicije u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Dragana Milić, mentor
  2. dr Dejan Đurić, član
  3. dr Biljana Stankov, član

 

   Zakazana odbrana završnog rada 27.10.2020. godine u 15,00 časova (učionica 7)

 

2. Marina Malinić, broj indeksa 2017/002071 – studijski program:  Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Procena turističkih atraktivnosti Trstenika kao turističke destinacije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Tamara Gajić, član
  3. dr Tatjana Bošković, član

 

   Zakazana odbrana završnog rada 27.10.2020. godine u 11,45 časova (učionica 7)