Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 27.10.2020. godine

 

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  27.10. DO 02.11.2020. godine

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 27.10.2020. do 02.11.2020. godine master rad:

 

 

  1. Ivana Janković, broj indeksa 2017/200021 – st. program: Međunarodno poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:

„Necarinske barijere u međunarodnoj trgovini“

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Đorđe Ćuzović, predsednik Komisije
  2. dr Biljana Stankov, član
  3. dr Jelena Damnjanović, mentor