Izaberite stranicu

Висока пословна школа

струковних студија

Нови Сад

Датум: 27.10.2020. године

 

 

 

ЗАКАЗАНA ОДБРАНA  МАСТЕР РАДА

 

 

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 27.10.2020. године утврђени су датуми одбране радова

 

 

 

  1. Светлана Ловрић, број индекса 2017/200016–ст.програм: Међународно пословање и финансије

    Пријавила је тему код ментора  др Ђорђа Ћузовић, под називом:

    „Утицај здравља и безбедности на раду на мотивацију и задовољство запослених на   примеру предузећа Grundfos“

      Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
  2. др Вероника Бошков, члан
  3.  др Ђорђе Ћузовић, ментор

 

Предложен датум одбране 27.10.2020 .године у 13,00 часова (свечана сала)  

 

 

  1. Јовковић Маја, бр.индекса 2017/200003 – студијски програм: Међународно пословање и

    финансије

    Пријавила је тему код ментора  др Дејана Живкова и коментора Касалица Винке

    Назив теме:„ Анализа макроекономских фундамената који су утицали на кредитну

    активност банкарског  сектора у Републици Србији“

    Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Дејан Живков, ментор
  2. Винка Касалица, коментор
  3. др Жељко Рачић, члан

 

 

 

 Предложен датум одбране 27.10.2020 .године у 15,00 часова (свечана сала)