Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Novi Sad
06.11.2020.

 

O B A V E Š T E NJ E

 Utvrđeni su datumi odbrana završnih  radova za studente: 

1.Sara Trišić, br. indeksa 2017/002042 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

„Trenutno stanje i perspektive turizma u Loznici“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr  Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Tamara Gajić, član
  3. dr Tatjana Bošković, član

    Zakazana odbrana završnog rada 10.11.2020. godine u 13,00 časova (učionica 16)

  

2.Sandra Kesić, broj indeksa 2017/001016 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Đorđa Ćuzovića pod nazivom:

„Bezbednost i prevare u elektronskoj trgovini Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Đorđe Ćuzović, mentor
  2. dr Predrag Ranitović, član
  3. dr Milijana Roganović, član

   Zakazana odbrana  završnog rada 10.11.2020. godine u 13,00 časova (svečana sala)

 

3.Nataša Kelić, broj indeksa 2017/002085 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Tamare Gajić pod nazivom:

„Uloga korisnika usluga u obezbeđivanju kvaliteta u hotelijerstvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Tamara Gajić, mentor
  2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
  3. dr Tatjana Bošković, član

     Zakazana odbrana  završnog rada 10.11.2020. godine u 12,00 časova (učionica 16)