Izaberite stranicu

Prijava ispita je od 20.11. do 24.11. 2020.

Ispitni rok traje od 30.11. do 18.12.2020.

Uplate za prijavu ispita, molbe i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa 23.11.2020. godine, kako bi bile blagovremeno proknjižene.
Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.
Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.
Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.

Potrebno je da studenti kojima je odobreno polaganje kolokvijuma da ih prijave kod predmetnih nastavnika, najkasnije do 27.11.2020., kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije COVID19.
Napomene u vezi sa lokacijom održavanja
• Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III