Izaberite stranicu

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
НОВИ САД
Датум: 19.11.2020.године

УВИД  ЈАВНОСТИ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ  РАД У ПЕРИОДУ ОД  19.11.2020. – 26.11.2020.године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

    Комисија за специјалистичке студије ставља на увид јавности у периоду од 19.11.2020. –      26.11.2020.године специјалистички рад:

  1. Иван Гавранчић, број индекса 2018/120003 – студијски програм – Менаџмент

Пријавио је тему код др Славише Ђукановића, под називом: „Примена одрживог развоја у пословању ЈП „Војводинашуме““

Извештај сачинила Комисија:

    1. др Славиша Ђукановић, ментор
    2. др Татјана Ђурић-Кузмновић, члан
    3. др Бранка Максимовић, члан