Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Broj: 3-33/234

Datum: 27.11.2020.godine

 

 

Sastanak Komisije za  završne radove  na osnovnim strukovnim studijama 27.11.2020. godine (elektronski)

                                  

 

I    Prihvatanje tema završnih radova i imenovanje Komisije za ocenu i odbranu završnih  radova

Ispunjeni su uslovi za prijavu teme, što je potvrdila studentska služba (overen VI semestar).

 

Prijavu teme završnog rada predali su:

 

 1. Igor Marić, broj indeksa 2017/001006 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Nastanak i razvoj trgovinske marke“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Biljana Stankov, član

 

 1. Aleksandra Stojšin, broj indeksa 2017/000060 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora mr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Ocena kreditnog boniteta preduzeća Telekom Srbija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. mr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 1. Miloslav Bičiar, broj indeksa 2017/004013 – studijski program: Primenjena informatika

Prijavio je temu kod mentora dr Branka Latinovića pod nazivom:

„Razvoj aplikacije „Prodaja auto delova““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr  Branko Latinović, mentor
 2. dr Sanja Lončar, član
 3. dr Predrag Ranitović, član

 

 1. Bojana Ljuboja, broj indeksa 2017/000001 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Podrška pristupu finansijama i novim tržištima za mala i srednja preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Slobodanka Jovin, mentor
 2. dr Stevan Tomašević, član
 3. dr Dragana Milić, član