Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

27.11.2020.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

 

Utvrđeni su datumi odbrana završnih  radova za studente:

 

  1. Jožef Novak, br. ineksa 2017/004002 – studijski program Primenjena informatika

Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića pod nazivom:

„Analiza funkcionisanja baze podataka sa aspekta hardvarsko-softverskih elemenata“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Predrag Ranitović, mentor
  2. dr Sanja Lončar, član
  3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

 

 

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 30.11.2020.godine u 12,30 časova (svečana sala)

 

 

  1. Dušanka Jokić, broj ineksa 2017/004009 – studijski program: Primenjena informatika

Prijavila je temu kod mentora dr Predrag Ranitović pod nazivom:

„Primena protokola u informacionoj bezbednosti“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Predrag Ranitović, mentor
  2. dr Branko Latinović, član
  3. dr Sanja Lončar, član

 

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 07.12.2020.godine u 12,00 časova (svečana sala)