Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 27.11.2020. godine

 

 

 

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA

Na sastanku Komisije za specijalističke studije održanom27.11.2020. godine utvrđen je datum odbrane rada

 

 

  1. Ivan Gavrančić, broj indeksa 2018/120003 – studijski program: Menadžment

Prijavio je temu kod dr Slaviše Đukanovića, pod nazivom:

„Primena održivog razvoja u poslovanju JP „Vojvodinašume““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Slaviša Đukanović, mentor
  2. dr Tatjana Đurić-Kuzmnović, član
  3. dr Branka Maksimović, član

 

 

 

 

Predložen datum odbrane 01.12.2020.godine u 14,00 časova ( svečana sala)