Izaberite stranicu

Kolokvijumi za predmete koji se slušaju u tekućem semestru, održavaće se online, putem aplikacije Moodle, počevši od ponedeljka, 07.12.2020. godine pa do kraja semestra. Za način održavanja kolokvijuma kao i termine polaganja, molimo vas da kontaktirate predmetne profesore i pratite obaveštenja na sajtu Škole.