Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 08.12.2020.godine

 

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RADOVE U PERIODU OD  08.12. DO 15.12.2020. godine

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 08.12.2020. do 15.12.2020. godine master radove:

 

1.Đukić Bojana, br.indeksa 2017/200017 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod mentora  dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Analiza finansijskih šokova sa Američkog tržišta na finansijska tržišta zemalja u tranziciji“

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

  1. dr Marija Vuković, Predsednik Komisije
  2. dr Dragana Milić, član
  3.  dr Dejan Živkov, mentor

 

2.Kresović Ljilja, br.indeksa 2017/200033 – stud. program: Međunarodno  poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Uticaj stranih direktnih investicija na izvozne performanse različitih sektora privrede  u Srbiji“

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu :

 

  1. dr Dejan Đurić, predsednik Komisije
  2. dr Ljiljana Jović, član
  3. dr Dejan Živkov, mentor