Izaberite stranicu
 1. Sanja Stanić, broj indeksa 2018/200011 – st. program: Međunarodno poslovanje i

finansije – rok za završetak 30.09.2022.godine

Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:

„Istraživanje i prognoziranje priliva stranih direktnih investicija u Republici

Srbiji i Republici Hrvatskoj u kontekstu planstva u Evrpopskoj uniji “

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Đorđe Ćuzović, Predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Jelena Damnjanović, mentor

 

 1. Dragana Samardžić, broj indeksa 2018/200012 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije  – rok za završetak 30.09.2022.godine

Prijavila je temu kod dr Dejana Đurića pod nazivom:

„Starne direktne investicije kao faktor unapređenja i konkurentnosti privrede

Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, Predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Dejan Đurić, mentor

 

 1. Sanja Milošević, broj indeksa 2018/200007 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022.godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Uticaj osnovnih makroekonomskih pokazatelja na poslovanje banaka u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, Predsednik Komisije
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Željko Račić, mentor

 

 1. Jovana Mirković, broj indeksa 2018/200009 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2022.godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Uticaj veličine aktive na poslovanje banaka u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, Predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Željko Račić, mentor

 

 1. Jovana Lugonja, broj indeksa 2018/200017 – studijski program: Međunarodno

poslovanje  i finansije – rok za završetak 30.09.2022.godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza faktora profitabilnosti banaka u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr  Dejan Živkov, Predsednik Komisije
 2. dr Marija Vuković, član
 3. dr Željko Račić, mentor