Izaberite stranicu

ODOBRENE TEME SPECIJALISTIČKIH RADOVA U ŠKOLSKOJ 2020/21.godini

 

 1. Petar Bogdanović, broj indeksa 2018/120018 – studijski program: Menadžment- rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu pod nazivom:„Konflikti i njihov uticaj na realizaciju projekta“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Veronika Boškov, mentor
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Ivana Jošanov-Vrgović, član

 

 1. Dragana Brdar, broj indeksa 2018/120006 – studijski program: Menadžment rok  za završetak 30.09.2021. godine

 

Prijavila je temu kod dr Ivane Jošanov-Vrgović, pod nazivom:

„Uloga i značaj motivacije zaposlenih u „Falkensteiner“ Hotelima “

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Ivana Jošanov-Vrgović, mentor
 2. dr Maja Vukadinović, član
 3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 

 1. Ana Kopestenski, broj indeksa 2018/120004 – studijski program: Menadžment rok  za završetak 30.09.2021. godine

 

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića, pod nazivom:

„Planiranje održivog razvoja u prehrambenoj industriji, na primeru mesne industrije „Mitros““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Slaviša Đukanović, mentor
 2. dr Branka Maksimović, član
 3. dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, član