Izaberite stranicu

strukovnih studija

Novi Sad

14.11.2020.

O B A V E Š T E NJ E

Utvrđen je datum odbrane završnog  rada za studenta:

 

1. Milica Savić, broj indeksa 2017/001095 – studijski program: Trgovina imeđunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Brendiranje i pozicioniranje u trgovinskom sektoru“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Đorđe Ćuzović, član
  3. dr Biljana Stankov, član

Zakazana odbrana  završnog rada 17.12.2020.godine u 12,00 časova (svečana sala)