Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 15.12.2020.godine

ZAKAZANE ODBRANE MASTER RADOVA

O B A V E Š T E NJ E

 Na sastanaku Komisije za master radove održanom 15.12.2020. godine utvrđeni su datumi odbrane radova

1.Đukić Bojana, br.indeksa 2017/200017 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod mentora  dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Analiza finansijskih šokova sa američkog tržišta na finansijska tržišta zemalja u tranziciji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Marija Vuković, Predsednik Komisije
  2. dr Dragana Milić, član
  3.  dr Dejan Živkov, mentor

Predložen datum odbrane 17.12.2020. godine u 13,00 časova (svečana sala)  

2.Kresović Ljilja, br.indeksa 2017/200033 – stud. program: Međunarodno  poslovanje i finansije

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Uticaj stranih direktnih investicija na izvozne performanse različitih sektora privrede  u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Dejan Đurić, predsednik Komisije

2. dr Ljiljana Jović, član

3. dr Dejan Živkov, mentor

​ Predložen datum odbrane 17.12.2020. godine u 14,00 časova (svečana sala)