Izaberite stranicu
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
Datum: 15.12.2020.godine
UVID  JAVNOSTI ZA SPECIJALISTIČKI  RAD U PERIODU OD  15.12.2020. – 22.12.2020.godine
O B A V E Š T E NJ E
    Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 15.12.2020. – 22.12.2020.godine specijalistički rad:
Milica Manasijević, broj indeksa S19/13 – studijski program – Bankarstvo i osiguranje
Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića, pod nazivom: „Marketing strategije u okviru poslovnog plana na primeru preduzeća Soko Štark “
Izveštaj sačinila Komisija:
    1. dr Slaviša Đukanović, mentor
    2. dr Dragoljub Jovičić, član
    3. dr Branka Maksimović, član