Izaberite stranicu

strukovnih studija

Novi Sad

16.12.2020.

O B A V E Š T E NJ E

Utvrđeni su datumi odbrane završnih  radova za studente:

1.Aleksandra Stojšin, broj indeksa 2017/000060 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora mr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Ocena kreditnog boniteta preduzeća Telekom Srbija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. mr Sanja Vlaović-Begović, mentor
  2. dr Stevan Tomašević, član
  3. dr Mirela Momčilović, član

Zakazana odbrana  završnog rada 18.12.2020.godine u 12,00 časova (svečana sala)

2.Gordana Ignjatović, broj indeksa 2017/000010 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora mr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Značaj eksterne revizije za korisnike finansijskih izveštaja“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. mr Sanja Vlaović-Begović, mentor
  2. dr Slobodanka Jovin, član
  3. dr Slaviša Đukanović, član

Zakazana odbrana  završnog rada 24.12.2020.godine u 12,00 časova (svečana sala)

3.Tamara Antonić, broj indeksa 2017/000053 – studijski program: Finansije i Bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković pod nazivom:

„Teorijski aspekti investicionog portfolia banke “

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr  Marija Vuković, mentor
  2. dr Dragana Milić, član
  3. mr Sanja Vlaović-Begović, član

Zakazana odbrana  završnog rada 18.12.2020.godine u 13,00 časova (svečana sala)