Izaberite stranicu

U utorak 22.12.2020. godine u 16h održaće se kolokvijum iz predmeta Ekonomika preduzeća putem platforme Moodl. Molim Vas da pristupite kolokvijumu u okviru 7. teme (pod nazivom Kolokvijum 22.12.2020.), tačno u 16h. Vreme trajanja kolokvijuma je 35 minuta.