Izaberite stranicu

U utorak 22.12.2020. godine u 18h održaće se drugi kolokvijum iz predmeta Menadžment troškova putem platforme Moodl. Pristupite kolokvijumu u okviru 11. teme, tačno u 18h. Vreme trajanja kolokvijuma je 20 minuta.