Izaberite stranicu

На састанку Комисије за специјалистичке студије одржаном 23.12.2020. године утврђен је датум одбране рада

I   Утврђивање датума одбране специјалистичког рада

У периоду од 15.12. до 22.12.2020. године специјалистички рад је био изложени  на увид јавности.

Није било примедаба на рад.

  1. Милица Манасијевић, број индекса С19/13БО – студијски програм – Банкарство и осигурање

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића, под називом:

„ Маркетинг стратегије у оквиру пословног плана на примеру предузећа „Соко-Штарк““

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Славиша Ђукановић, ментор
  2. др Драгољуб Јовичић, члан
  3. др Бранка Максимовић, члан

 

Предложен датум одбране  30.12.2020.године у 12,30 часова ( свечана сала)