Izaberite stranicu

Studentima je omogućeno da polažu kolokvijum i ispit istovremeno u jednom roku. U tom slučaju studenti su dužni da podnesu molbu za pomenuti način polaganja. Molba se podnosi u studentsku službu Škole i plaća se prema važećem cenovniku 1.000 dinara.