Izaberite stranicu
 1. Стефан Стећук, бр. индекса 2017/200029 – ст. програм: Међународно пословање и

финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код ментора др Татјане Ђурић-Кузмановић.

Назив теме: „Значај ИПА фондова за финансирање развоја породичних фирми у Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. 1.  др Јелена Дамњановић, председник Комисије
 2. 2. др Љиљана Јовић, члан
 3. др Татјана Ђурић-Кузмановић, ментор

 

 1. 2. Тијана Нерловић, бр. индекса 2017/200014 – ст. програм: Међународно пословање

и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Љиљане Јовић.

Назив теме: „Компаративна анализа примене вишеструких стопа ПДВ-а у Србији и

земљама у окружењу“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2. др Бранка Пауновић, члан
 3.  др Љиљана Јовић, ментор

 

 1. Бојана Елор, бр. индекса 2017/200015 – ст. програм: Међународно пословање и

финансије  – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Љиљане Јовић.

Назив теме: „Предности опорезивања предузетника по паушалу наспрам опорезивања

предузетника који води двојно књиговодство у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Јован Његић, председник Комисије
 2.  др Бисерка Комненић, члан
 3. др Љиљана Јовић, ментор

 

 1. Јована Јовишић, бр. индекса 2017/200050 – ст. програм: Међународно пословање и

финансије  – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Марије Вуковић.

Назив теме: „Употреба платних картица у међународном пословању: Искуства Ерсте

Банке у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, председник Комисије
 2. др Драгана Милић, члан
 3. др Марија Вуковић, ментор

 

 1. 5. Сњежана Петровски, бр. индекса 2017/200024 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код ментора др Ђорђа Ћузовића.

Назив теме: „Оправданост развијања франшизног система у пословању Kontiki

travel doo као чланице компаније Big Blue Group doo“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
 2. др Вероника Бошков, члан
 3. др Ђорђе Ћузовић, ментор

 

 1. Филип Величковски, број индекса 2017/200052 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему под називом:

„Пословно-финансијска анализа на примеру предузећа „КО-НА“ д.о.о. из Кикинде“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бисерка Комненић, председник Комисије
 2. др Јован Његић, члан
 3. др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Ивана Косановић, број индекса 2017/200011 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему под називом:

„Корелисаност цена криптовалута и акција компаније IT сектора и утицај на могућности

диверзификације портфолио ризика“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бисерка Комненић, председник Комисије
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Јован Његић, ментор

 

 1. 8. Небојша Марушић, број индекса 2017/200036 – студијски програм : Међународно

пословање и финансије –  рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему под називом:

„Стратегија средњорочног развоја пословања компаније „Petroland AquaPark“ Бачки

Петровац“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
 2. др Татјана Ђурић-Кузмановић, члан
 3. др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Ивана Бохуш, број индекса 2017/200010 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије –  рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему под називом:

„Утицај онлајн маркетинга и друштвених мрежа на промоцију и продају производа и

услуга компаније „PETROLAND DOO“ Бачки Петровац“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгољуб Јовичић, председник Комисије
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Светлана Ловрић, број индекса 2017/200016 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије –  рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему под називом:

„Утицај здравља и безбедности на раду на мотивацију и задовољство запослених на

примеру предузећа Grundfos“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Јелена Дамњановић, председник Комисије
 2. др Вероника Бошков, члан
 3.  др Ђорђе Ћузовић, ментор

 

 

 1. Данијела Шпирић, број индекса 2018/200014 – студијски програм: Међународно пословање и финансије –  рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему под називом:

„Пословно-финансијска анализа Покрајинског завода за спорт и медеицину спорта, са

предлогом јачања конкурентности у односу на приватну праксу “

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Јован Његић, председник Комисије
 2. др Бранка Пауновић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Добрила Југовић, број индекса 2018/200002 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије –  рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему под називом:

„Истраживање кретања и прогнозирање будућих вредности увоза и извоза у Републици

Србији применом линеарног тренда“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ђорђе Ћузовић, Председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Јелена Дамњановић, ментор

 

 1. Немања Капур, број индекса 2018/200015 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему под називом:

„Јачање међународне конкурентности као основа новог модела развоја привреде Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Татјана Ђурић-Кузмановић, Председник Комисије
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3. др Дејан Ђурић, ментор

 

 1. Бранка Ковачевић, број индекса 2017/200055 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије –  рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код др Љиљане Јовић под називом:

„Порез на непокретности као извор локалних јавних прихода у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бранка Пауновић, Председник Комисије
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Љиљана Јовић, ментор

 

15.Ивана Јанковић, број индекса 2017/200021 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије –  рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код др Јелене Дамњановић под називом:

„Нецаринске баријере у међународној трговини“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ђорђе Ћузовић, Председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Јелена Дамњановић, ментор

 

 1. Маја Лазић, број индекса 2017/200042 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код др Жељка Рчића под називом:

„Анализа ликвидности банкарског сектора Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, Председник Комисије
 2. др Наташа Папић-Благојевић, члан
 3. др Жељко Рачић, ментор

 

 1. Милош Лалошевић, број индекса 2018/200001 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавио је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Трошкови капитала-случај српске прехрамбене индустрије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бранка Максимовић, Председник Комисије
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3. др Дејан Живков, ментор

 

 1. Снежана Марковић, број индекса 2017/200028 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, рок за завршетак 30.09.2021. године

Пријавила је тему код др Бисерке Комненић под називом:

„Тржиште добровољног пензионог осигурања Републике Србије – компаративна анализа са

регионом“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Јован Његић, Председник Комисије
 2. др Драгана Милић, члан
 3. др Бисерка Комненић, ментор

 

 

Ажурирано 05.10.2020. године