Izaberite stranicu
 1. Ксенија Стокић, број индекса 2018/200013 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Анализа контроле квалитета рада здравствених установа на секундарном и

терцијарном нивоу  у Београду са освртом на стратегију за стално унапређење

квалитета здравствене заштите“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ђорђе Ћузовић, Председник Комисије
 2.   др Гордана Вуксановић, члан
 3. др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Сања Станић, број индекса 2018/200011 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Јелене Дамњановић под називом:

„Истраживање и прогнозирање прилива страних директних инвестиција у Републици Србији и Републици Хрватској у контексту планства у Еврпопској унији “

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ђорђе Ћузовић, Председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан

3.др Јелена Дамњановић, ментор

 

 1. Драгана Самарџић, број индекса 2018/200012 – студијски програм: Међународно  пословање  и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Дејана Ђурића под називом:

„Стране директне инвестиције као фактор унапређења и конкурентности    привреде Републик  Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, Председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан

3.др Дејан Ђурић, ментор

 

 1. Сања Милошевћ, број индекса 2018/200007 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Утицај основних макроекономских показатеља на пословање банака у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, Председник Комисије
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Жељко Рачић, ментор

 

 1. Јована Мирковић, број индекса 2018/200009 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Утицај величине активе на пословање банака у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Наташа-Папић Благојевић, Председник Комисије
 2. др Драгана Милић, члан
 3. др Жељко Рачић, ментор
 4. Јована Лугоња, број индекса 2018/200017 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа фактора профитабилности банака у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, Председник Комисије
 2. др Марија Вуковић, члан
 3. др Жељко Рачић, ментор

 

 

Ажурирано 21.01.2021. године