Izaberite stranicu

Studenti koji su prijavili ispite iz Poslovnog prava i Korporativnog upravljanja, dužni su da na ispit sa sobom ponesu : 1) indeks, 2) uredno popunjenu prijavu za ispit.  Obavezno je poneti sa sobom popunjenu prijavu na ispit (Prijave se kupuju u skriptarnici na Limanu).

 

Studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Poslovno pravo u januarsko – februarskom ispitnom roku, polagaće ispit u terminu od 13:00 do 14:00 u prostorijama  u Kralja Petra.

 

Studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Korporativno upravljanje u januarsko-februarskom ispitnom roku, polagaće ispit i kolokvijum u terminu od 14:10 do 15:10 u prostorijama u Kralja Petra.

 

Studenti koji su prijavili  da polažu kolokvijum iz Poslovnog prava , polagaće u terminu od 14:10 do 15:10 u prostorijama u Kralja Petra.