Izaberite stranicu

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 28.01.2021. до 04.02.2021. године мастер рад:

 

 1. Сања Милошевћ, број индекса 2018/200007 – студијски програм: Међународно  пословање  и финансије

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Утицај основних макроекономских показатеља на пословање банака у Републици

Србији“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, Председник Комисије
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Жељко Рачић, ментор

 

 1. Немања Капур, бр. Индекса 2018/200015- студијски програм: Међународно пословање и финансије

Пријавио је тему код ментора др Дејана Ђурића под називом:

„Јачање међународне конкурентности као основа новог модела развоја привреде

Републике Србије“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 • др Татјана-Ђурић Кузмановић, Председник Комисије
 1. др Мирела Момчиловић, члан
 2.   др Дејан Ђурић, ментор

именована је 26.06.2020. године, одлука број 3-20/7-1. Измена ове Комисије односи се на то да се уместо председника Комисије именује др Биљана Станков.

 

 1. Данијела Шпирић, број индекса 2018/200014 – студијски програм – Међународно

      пословање и финансије

Пријавила је тему под називом:

„ Пословно-финансијска анализа Покрајинског завода за спорт и медеицину спорта,

са предлогом јачања конкурентности у односу на приватну праксу “

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Јован Његић, председник Комисије
 2. др Бранка Пауновић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор