Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 28.01.2021. do 04.02.2021. godine master rad:

 

 1. Sanja Miloševć, broj indeksa 2018/200007 – studijski program: Međunarodno  poslovanje  i finansije

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Uticaj osnovnih makroekonomskih pokazatelja na poslovanje banaka u Republici

Srbiji“

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, Predsednik Komisije
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Željko Račić, mentor

 

 1. Nemanja Kapur, br. Indeksa 2018/200015- studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije

Prijavio je temu kod mentora dr Dejana Đurića pod nazivom:

„Jačanje međunarodne konkurentnosti kao osnova novog modela razvoja privrede

Republike Srbije“

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 • dr Tatjana-Đurić Kuzmanović, Predsednik Komisije
 1. dr Mirela Momčilović, član
 2.   dr Dejan Đurić, mentor

imenovana je 26.06.2020. godine, odluka broj 3-20/7-1. Izmena ove Komisije odnosi se na to da se umesto predsednika Komisije imenuje dr Biljana Stankov.

 

 1. Danijela Špirić, broj indeksa 2018/200014 – studijski program – Međunarodno

      poslovanje i finansije

Prijavila je temu pod nazivom:

„ Poslovno-finansijska analiza Pokrajinskog zavoda za sport i medeicinu sporta,

sa predlogom jačanja konkurentnosti u odnosu na privatnu praksu “

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Jovan Njegić, predsednik Komisije
 2. dr Branka Paunović, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor