Izaberite stranicu

 

Обавештавају се студенти I и III године студија да ће се обавезан систематски преглед обавити у периоду од маја до септембра 2021. године (списак у прилогу).

Студенти приступају систематском прегледу са индексом и овереном здравственом књижицом.

Студенти из Републике Српске и Црне Горе морају имати Образац ИНО 1, у супротном плаћају систематски преглед 1.500,00 динара. Исту цену плаћају и студенти који немају оверену здравствену књижицу.

Преглед почиње у 7 часова, односно у 13,30 часова, пријавом на шалтеру у приземљу Завода за здравствену заштиту студената, ул. Др Симе Милошевића бр.6, Нови Сад.

 Напомена: Студенти старији од 26 година нису у обавези да рaде систематски преглед.

Spisak studenata prve godine

Spisak studenata treće todine

Студентска служба

Нови Сад, 02.02.2021.