Izaberite stranicu

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi raspored nastave sa načinom održavanja predavanja i vežbi za svaki predmet pojedinačno.

Iako će se veći deo nastave izvoditi uživo u prostorijama Škole, predavanja na prvoj godini će se održavati online putem aplikacije Zoom (osim predmeta Agroekonomija koji se zbog manjeg broja studenata izvodi uživo i osim za smer Primenjena informatika gde će se nastava većim delom izvoditi uživo). Vežbe kako na prvoj godini, tako i na ostalim godinama studija se uglavnom izvode uživo. Kompletna nastava na master studijama se takođe izvodi uživo.

Predispitni poeni (prisustvo, testovi, aktivnost, seminarski radovi) prikupljaće se i dalje online putem platforme Moodle. Svi materijali će biti blagovremeno postavljeni na platformu Moodle tako da studenti koji nisu u mogućnosti da dolaze u Školu, nastavu prate putem platforme Moodle. Poeni za prisustvo će se kao i u prošlom semestru dobijati u zavisnosti od aktivnosti na platformi Moodle. Eventualne seminarske radove, studenti mogu da brane putem Zoom aplikacije ili na konsultacijama, kako se na vežbama ne bi stvarala gužva.

Kolokvijumi će se polagati u Školi (osim studenata koji studiraju na smeru FB DLS – studije na daljinu)

Nastava na studijama na daljinu DLS će se odvijati putem platforme Moodle.

Konsultacije će se održavati uživo u Školi i online putem aplikacije Zoom ili Skype.

Stručna praksa će se održavati u terminu konsultacija profesora.

I u ovom semestru, stručna praksa će se odvijati u skladu sa mogućnostima studenata. Studenti koji su u prilici, praksu mogu da obavljaju u preduzećima, a ostali studenti mogu da pišu projektni zadatak iz oblasti stručne prakse u skladu sa dogovorom sa predmetnim nastavnicima.

 I dalje je veoma važno da se studenti pridržavaju svih mera zaštite uz napomenu da je nošenje maski na predavanjima i vežbama obavezno.

 

U prilogu se nalazi  raspored sa uputstvom za svaki predmet pojedinačno.