Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 08.02.2021. године утврђени су датуми одбране радова.

 

  1. Сања Милошевић, број индекса 2018/200007 – студијски програм: Међународно пословање и финансије

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Утицај основних макроекономских показатеља на пословање банака у Републици Србији“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
  2. др Дејан Живков, члан
  3.  др Жељко Рачи, ментор

 

           Предложен датум одбране 09.02.2021. године у 13,00 часова (свечана сала)  

 

 

  1. Немања Капур, број индекса 2018/200015 – студијски програм: Међународно пословање и финансије

Пријавио је тему код др Дејана Ђурића под називом:

„Јачање међународне конкурентности као основа новог модела развоја привреде Републике Србије“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Биљана Станков, председник Комисије
  2. др Мирела Момчиловић, члан
  3.  др Дејан Ђурић, ментор

 

           Предложен датум одбране 10.02.2021. године у 11,00 часова (свечана сала)